інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Енциклопедії, довідники та посібники з фінансових операцій
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Ринок цінних паперів
* - матеріали по замовленню на головну
Залучення капіталу підприємствами-емітентами акцій на закордонних фондових ринках
Принципи управління портфелем облігацій
Види опціонів та оцінка їхньої вартості
Аналітичний огляд ринку управління активами
Ринок корпоративних облігацій в історичній ретроспективі
Пол Дж. Гетті про купівлю та продаж акцій
Огляд ринку цінних паперів
Рух фондового ринку та успішна діяльність на ньому
Інституціональні аспекти ефективності ринку корпоративних облігацій
Купівля цінних паперів в кредит
Ризики інвестиційної діяльності на фондовому ринку
Вітчизняний фондовий ринок у ракурсі суспільної довіри
Можливості та ризики інвестицій на ринку «вічних» облігацій
Можливості та інвестиційні особливості ринку цінних паперів
Алгоритмічна торгівля на фондовому ринку
Ризики ринку корпоративних облігацій
Облігації соціального впливу
Огляд діяльності ІСІ у ІІІ кварталі поточного року
Маржинальні угоди на фондовому ринку: функції та особливості
Ціновий зворотний зв’язок на фондовому ринку та у реальній економіці
Перспективи вітчизняного ринку цінних паперів у контексті податкових новацій
Фактори дивідендної політики компанії
Сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку цінних паперів
Вигоди та ризики урядових валютних облігацій для внутрішніх запозичень
Можливості та обмеження аналізу цінних паперів
Оцінка дохідності та ризику інвестиційного портфеля цінних паперів
Огляд діяльності публічних ІСІ за серпень 2012 року
Проблемні питання нового порядку оподаткування інвестиційного доходу від операцій
з цінними паперами та деривативами
Переваги володіння контрольним пакетом акцій, методи їх оцінки та можливі наслідки для ринку
Мистецтво ф’ючерсної торгівлі
Сучасний стан та тенденції розвитку ринку корпоративних облігацій та євробондів
Інвестування та спекуляція на фондовому ринку
Етичні аспекти торгівлі структурованими деривативами
Особливості та можливості венчурних інвестиційних фондів в Україні
Порядок випуску та обігу ощадних (депозитних) сертифікатів
Уоррен Баффет про дивідендну політику та викуп акцій
Торгівля опціонами на індексний ф’ючерс
Волатильність на ринку цінних паперів та методи її прогнозування
Нові види корпоративних та урядових облігацій
Корпоративні захвати та методи протидії
Модель ціноутворення опціонів Блека-Скоулза
Депозитарні передумови операцій з ОВДП для фізичних осіб
Український ринок корпоративних облігацій: підсумки та перспективи
Залучення капіталу шляхом розміщення акцій на фондових біржах
Ринок корпоративних облігацій
Можливості та небезпеки інвестування в акції інтернет-компаній
Ринок державних цінних паперів України
Інвестиційні можливості та стратегії хедж-фондів
Огляд вітчизняного ринку цінних паперів
Неформальний ринок венчурного капіталу
Демографічні чинники стагнації фондового ринку
Вітчизняний ринок облігацій у поточному році
Можливості податкового законодавства для інвестиційної діяльності на вітчизняному фінансовому ринку
Центральний контрагент: місце і роль на біржовому ринку
Ринок цінних паперів у першому півріччі 2011 року
Центральний депозитарій в інфраструктурі вітчизняного фондового ринку
Інвестиційні теорії для біржових операцій з цінними паперами
Доцільність та передумови застосування інвестиційних прогнозів та стратегій
Сучасні тенденції розвитку онлайнових брокерських послуг на ринку цінних паперів
Теорія рефлексивності Дж.Сороса
Як уникнути виведення капіталу з компанії
Новації на вітчизняному ринку цінних паперів
Хто та як заробляє на фондовому ринку України
Механізм захисту корпоративних прав. Викуп акцій товариства
Похідні фінансові інструменти та операції з ними
Нове законодавство щодо оподаткування інвестиційних доходів на ринку цінних паперів
Фондові індекси та порядок їх розрахунку
Податкові новації та проблеми розвитку фондового ринку
Зовнішні комунікації при публічному розміщенні акції компанії
Випуск та обіг державних цінних паперів у 2010 році
Новації державного регулювання на вітчизняному ринку цінних паперів
Роль центральних депозитаріїв у мінімізації ризиків на фондовому ринку
Чи бути ринкам капіталів в Україні: Сорос проти Баффета
Сучасні електронні торгові системи і тенденції їх розвитку
Інструменти компенсації збитків від угод з активами за англійським правом
Моделі доступу інвесторів на біржовий ринок цінних паперів
Операції РЕПО для підвищення ліквідності фондового ринку
Глобальні тренди фондового ринку
Щодо страхування ризиків професійної діяльності на ринку цінних паперів
Сучасні тенденції регулювання на світовому ринку деривативів
Особливості залучення капіталу за допомогою кредитних нот
Державні цінні папери у контексті розвитку ринку боргових зобов'язань
Суперечливі наслідки боротьби з інсайдерською торгівлею
Ринок цінних паперів у І півріччі 2010 року
Тенденції та прогнози розвитку вітчизняного ринку акцій
Негативні ефекти алгоритмічної торгівлі на фондових біржах
Кількісні параметри вітчизняного ринку цінних паперів
*Операції РЕПО з центральним контрагентом
*Сучасні тенденції розвитку технологій торгівлі на ринку цінних паперів
Календарні ефекти на фондовому ринку
Рекомендації ISSA-2000 та передумови їх впровадження на вітчизняному ринку цінних паперів
Деривативи на економічні дані
Законодавчі передумови впровадження міжнародних правил торгівлі цінними паперами в Україні
*Торгові інновації на фондовому ринку
Динаміка та сучасний стан вітчизняного фондового ринку
Деривативи для управління інформаційними ризиками
Глобальний тренд фондового ринку та його перспективи
*Індексні фонди для інституціональних та приватних інвесторів
Державне регулювання ринку цінних паперів України в посткризовий період
Вимоги до розкриття інформації на ринках цінних паперів Європейського Союзу
Нова торговельна система ПФТС: можливості та перспективи
*Державні облігації України як об’єкт інвестування
Урядові облігації, індексовані на темпи росту ВВП
*Довірче управління капіталом на ринку цінних паперів
Інвестиційний ринок України: передумови та проблеми формування у контексті світової фінансової кризи
*Деривативи та криза: міфи і реальність
*Хеджування валютних ризиків опціонним контрактом
Огляд світової фінансової системи та ринку цінних паперів України
*Сек’юритизація активів у контексті світової фінансової кризи
*Депозитарні розписки для залучення капіталу
Інформаційний аналіз фондових активів при здійсненні інвестицій
Ризики та ключові фактори інвестування на фондовому ринку
Саморегулювання на фінансовому ринку: реалії та перспективи
Проблеми та перспективи розвитку національної депозитарної системи
*Вексель як фінансовий інструмент
Актуальні питання оподаткування фінансових установ та інвестиційних доходів
*Конвертовані облігації як об’єкт інвестування
*Депозитарні розписки як фінансовий інструмент та об’єкт інвестування в акції іноземних емітентів
Глобальні кастодіани на ринку транснаціональних інвестиційних послуг
Теорія раціональних сподівань та ефективних ринків
Торгові системи-роботи на фондовому ринку
Інноваційні технології в розрахунково-кліринговій діяльності на ринку цінних паперів
*Правові колізії використання облігацій для фінансування житлового будівництва
Сертифікати Фонду операцій з нерухомістю: нові можливості та перспективи
Використання GIPS для оцінки результатів інвестиційної діяльності
*Корпоративні облігації як інструмент фінансування бізнесу: особливості та процедура випуску
Інвестиційна діяльність на ринку ІСІ
Фінансовий успіх та банкрутство, або чому ризик-менеджмент не є точною наукою?
Податкове стимулювання інвестиційних процесів
Діяльність ДКЦПФР щодо удосконалення нормативно-правової бази фондового ринку
Депозитарна інфраструктура як механізм залучення інвестиційних ресурсів
*Деривативи для роздрібного клієнта
Взаємодія ринків іпотечних цінних паперів та облігацій, забезпечених борговими зобов'язаннями
*ІРО: як залучити капітал та зберегти репутацію
Відкриті інвестиційні фонди: підсумки року та перспективи діяльності
Інфраструктура ринку: прогноз вітчизняної моделі та факторів, що її визначають
Об'єкти та процедури інвестування коштів недержавних пенсійних фондів
*Як заробити на опціонах
Новації нормативно-правового забезпечення діяльності на фондовому ринку
Інститути спільного інвестування у контексті реалій вітчизняного ринку цінних паперів
Емісійна діяльність на ринку цінних паперів
Ліцензування діяльності та правозастосування на ринку цінних паперів
Інститути спільного інвестування: досвід Росії та України
Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку у нових законодавчих умовах
Діяльність інститутів спільного інвестування у нових законодавчих умовах
Коментарі до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
*Погодні деривативи: можливості та особливості використання
Огляд діяльності відкритих інститутів спільного інвестування
Моделі оцінки ефективності випуску та обігу цінних паперів підприємств
Ціноутворення на ринку цінних паперів
*Венчурний капітал, фінансування і бізнес: семантика, історія та еволюція
Інвестиційні фонди: технології діяльності та поради інвесторам
Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні
*Фінансові інструменти: властивості та правові аспекти інвестування
*Венчурні фонди у системі інвестиційного бізнесу
Інфраструктурні можливості управління ризиками на фондовому ринку
Розміщення цінних паперів на міжнародних фондових ринках як засіб залучення фінансових ресурсів
*Порівняльна характеристика умов випуску та обігу облігацій, ощадних сертифікатів та векселів
Проблеми формування та передумови розвитку ринку іпотечних цінних паперів України
Рейтингові рекомендації аналітиків Wall Street
*Інвестиційні стратегії та портфельне управління в сучасних умовах
Розвиток векселя як фінансового інструмента в історичному ракурсі
Сучасний стан та динаміка розвитку фондового ринку
Проблеми і перспективи вексельного обігу в Україні
*Складові успішного інвестування на фондовому ринку
Державне регулювання ринку корпоративних облігацій в Україні
Фондові біржі на організованому ринку цінних паперів.
*Прийняття стратегічних і тактичних рішень на фондовому ринку
*Проблеми довірчого управління на ринку цінних паперів
*Довірче управління фінансовими активами в діяльності інвестиційних компаній
Актуальні проблеми фінансування будівництва через ФФБ та ФОН
Щодо уніфікованих критеріїв допуску цінних паперів до офіційного котирування на фондових біржах України
*Вексель як фінансовий інструмент: будьте уважні та обережні
Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України
*Депозитарні розписки як об'єкт інвестування і фінансовий інструмент
Правове забезпечення та перспективи розвитку іпотечного ринку в Україні
Маркет-мейкери у системі ринкових відносин
*Проблеми інвестування пенсійних активів
*Спільне інвестування в нерухомість
*Ринок муніципальних облігацій: світовий досвід та перспективи в Україні
*Міжнародна практика колективних запозичень та управління муніципальним боргом
*Облігаційні банки і муніципальні облігації в США
*Стратегії муніципальних позик на фондовому ринку
*Облігаційні стрипи як інструмент управління позичковим капіталом
Проблеми та перспективи діяльності компаній з управління активами у сфері недержавного пенсійного забезпечення
Практичні аспекти застосування в реєстраторській діяльності Цивільного і Господарського кодексів України та інших законодавчих актів
*Довірче управління та операції з активами на фондовому ринку
Проблеми становлення строкової торгівлі в Україні
Судова практика на ринку цінних паперів
Про правове регулювання інвестиційної діяльності і формування місцевих фінансів в Україні
Концептуальні підходи до реформування національної депозитарної системи України
Депозитарне обслуговування іпотечних сертифікатів - новий крок до прозорості системи обліку прав власності на цінні папери
*Заставна на іпотечному ринку: нові можливості та порядок використання
*Іпотечні цінні папери як об'єкт інвестування
*Фінансовий моніторинг на фондовому ринку
*Як заробити на фондовому ринку
Інвестиційний потенціал російського фондового ринку
Російські євробонди ставлять рекорди доходності
*Правила побудови та розрахунку індексів облігацій зарубіжних ринків
*Хедж-фонди як об'єкт інвестування
*Передісторія, сучасний стан та майбутнє деривативів
*Зарубіжний досвід випуску, оцінки та структурування іпотечних цінних паперів
*Роль ІРО у розвитку венчурного бізнесу та ринку капіталу
*Цінні папери урядів США та Великої Британії
Російський досвід розміщення цінних паперів на інвестиційному депозиті
*Інвестиційні перспективи ринку акцій в історичному ракурсі
Історія виникнення та розвиток ринків цінних паперів в Естонії
Історія виникнення та розвиток ринків цінних паперів у Молдові та Узбекистані
Сек’юритизація факторингу в Росії
Кваліфікований інвестор у Євросоюзі, США та РФ
Ринки опціонів і ф’ючерсів для трейдерів
Інфраструктура ринку цінних паперів Російської Федерації
*Новації колективного інвестування: як і де реєструвати фонди прямих інвестицій
Злиття та поглинання компаній у фокусі ефекта "прокляття переможця"
Глобальне інвестування: проблеми та можливості
Діяльність міжнародних інвестиційних фондів на ринках країн, що розвиваються
Історія сек'ютеризації іпотечних кредитів
*Нова стратегія інвестиційних фондів
Індексне інвестування в Росії
*Зворотнє злиття як альтернатива ІРО
*Інвестиційні фонди на ринку комерційної нерухомості
Фондовий ринок України у першому кварталі 2004 року
Фондовий ринок України у першому півріччі 2004 року
Фондовий ринок України у 2004 році
Ринок українських акцій у 2004 році
Ринок облігацій України підсумки 2004 року і перспективи розвитку в 2005 році
Прогнози аналітиків щодо перспектив фондового ринку у 2005 році
Організований ринок цінних паперів у 2006 році
Професійна діяльність на ринку цінних паперів у 2006 році
Ринок цінних паперів у першому кварталі 2007 року
Ринок цінних паперів у першому півріччі 2007 року
Торгівля цінними паперами та емісія облігацій у 2007 році
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку