інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Заходи та документи
Фінансові форуми та конференції
Круглі столи та семінари
Концепції, стратегії та програми
фінансового розвитку
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Прес-реліз та рекомендації
на головну
«Інвестиційне страхування та інвестиційна діяльність
страхових компаній в Україні: можливості та перспективи»
Круглий стіл, 31 жовтня 2007 р. м. Київ


31 жовтня 2007 року відбулося засідання Круглого столу «Інвестиційне страхування та інвестиційна діяльність страховіх компаній в Україні: можливості та перспективи», організатором якого виступило Українське агентство фінансового розвитку.
В обговоренні актуальних питань інвестиційної діяльності страхових компаній, передумов та перспектив впровадження інвестиційного страхування в Україні. взяли участь представники регуляторних органів, вчені, керівники та спеціалісти страхових компаній та компаній з управління активами. Учасниками круглого столу були заслухані виступи заступника Міністра економіки України, член-кор. НАН України, д.е.н Мунтіяна В. І. “Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності на фінансовому ринку України”, заступника Голови ДержфінпослугГригоренка Є. М. “Фінансові інструменти та механізми інвестування коштів страхових компаній”, Члена ДКЦПФР Бірюка С. О. “Актуальні питання розвитку фондового ринку у контексті інвестиційної діяльності страхових компаній”, Члена правління ВАТ “Дженералі Гарант. Страхування життя” Бенешової Ярмили “Досвід впровадження інвестиційного страхування в Чехії”, Президента ВАТ “КІНТО”Оксаніча С. М. “Особливості управління активами страхових компаній”, Віце-президента ВАТ “Автоальянс – ХХ1 сторіччяЖученка В. В. “Питання взаємодії ІСІ та СК при розміщенні резервів страхових компаній”, заступника директора Департаменту державного регулювання, начальник відділу методології НПЗ та страхування життя Логвиновського В. Г. “Новації державного регулювання діяльності страхових компаній”, заступника Голови Правління УСК “Дженералі Гарант” Тейкла Зденека “Зарубіжний досвід управління активами при інвестиційному (unit-linked) страхуванні”, Голови Правління ЗАТ “Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» Голеншиної О. М. “Особливості інвестування коштів страхових компаній у житлову та комерційну нерухомість”, представника Міжнародного комітету GIPS в УкраїніЖураховської Л. В. “Можливості використання GIPS для оцінки результатів інвестиційної діяльності страхових компаній”, Генерального директора Асоціації страхувальників України Хорина Л. Є. “Механізми захисту інтересів та мінімізації ризиків клієнтів страхових компаній”.
В обговоренні цих виступів взяли участь Член Держфінпослуг, директор Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг Приянчук І. В.,Голова Правління ВАТ “Дженералі Гарант. Страхування життя” Гоцуляк С. О.,заступник голови Національного депозитарію України Головко А. Т. Та інші.
За результатами засідання його учасники прийняли відповідні рекомендації.


Рекомендації
учасників Круглого столу
“Інвестиційне страхування та інвестиційна діяльність
страхових компаній в Україні: можливості та перспективи”


Учасники Круглого столу, розглянувши сучасний стан та актуальні питання інвестиційної діяльності вітчизняних страхових компаній, констатують необхідність її подальшого розвитку, зокрема шляхом впровадження інвестиційного страхування в Україні. Це передбачає створення певних правових, економічних та організаційних передумов, найголовнішими серед них, як засвідчує міжнародний досвід та світова практика, є наступні: наявність ефективних інвестиційних ринків (акцій, облігацій, нерухомості тощо), які б дозволяли у будь-який момент часу розмістити кошти та оцінити реальну вартість індивідуальних інвестицій, що здійснюється за програмами інвестиційного страхування; розвинутий ринок страхування життя, що передбачає існування високого рівня споживчого добробуту, потребу населення у заощадженнях та їх захисті, довіру до фінансових установ та сприятливий режим оподаткування; існування ефективних інформаційно-демонстраційних і торгівельних систем для підтримки продажу інвестиційно-страхових продуктів та просування їх до споживачів; наявність ефективної системи адміністрування та регулювання інвестиційно-страхового бізнесу, зокрема, відповідного фінансового та бухгалтерського обліку, менеджменту, нормативно-правової та методичної бази.

Для реалізації цих передумов пропонується здійснити такі кроки:
1. Створити законодавчі засади для впровадження інвестиційного страхування в Україні, зокрема, шляхом прийняття нової редакції Закону України “Про страхування”, у якому передбачити розділ, присвячений “Інвестиційному страхуванню”, та особливий порядок формування резервів і оподаткування доходів, що враховуватиме специфіку цього виду страхування.
2. Реалізувати заходи, спрямовані на посилення транспарентності та підвищення ліквідності фондового ринку, появи на ньому нових фінансових інструментів для розміщення активів страхових компаній та їх клієнтів, у тому числі, за полісами та планами інвестиційного страхування.
3. Ініціювати внесення змін у закон “Про інститути спільного інвестування”, якими урегулювати питання інвестування коштів страхових компаній в ІСІ та їх цінні папери, передбачити можливість створення та діяльності в Україні спеціальних пайових “інвестиційно-страхових фондів”.
4. Запровадити у практику діяльності фінансових установ сучасні стандарти і методики оцінки інвестиційних результатів та ефективні механізми захисту інтересів їх клієнтів.
5.Прискорити прийняття закону “Про систему рейтингування в Україні”, який має максимально враховувати світовий досвід використання рейтингових оцінок на фінансовому ринку та регулювання рейтингової діяльності.
6. Розробити та впровадити нормативно-правову і методичну базу для інвестиційного страхування в Україні шляхом підготовки та прийняття відповідних рішень, положень, у тому числі, міжнародних стандартів та принципів інвестиційного страхування, пруденційного нагляду та регулювання професійної діяльності його учасників.
7. Передбачити інформаційне та кадрове забезпечення діяльності страхових компаній та компаній з управління активами, спрямованої на розвиток інвестиційно-страхового бізнесу та інвестиційної діяльності страхових компаній.
8. Створити постійно діючу робочу групу з числа спеціалістів державних органів, фахівців фінансових установ та незалежних експертів для розробки рекомендацій, формування узгоджених позицій та розробки нормативних і методичних матеріалів з питань впровадження інвестиційного страхування в Україні.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку