інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Заходи та документи
Фінансові форуми та конференції
Круглі столи та семінари
Концепції, стратегії та програми
фінансового розвитку
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Прес-реліз та рекомендації
на головну
“Актуальні проблеми діяльності фінансових установ: оцінка активів, довірче управління та рейтингування”

13 жовтня 2006 року у м.Києві відбулося засідання Круглого столу на тему “Актуальні проблеми діяльності фінансових установ: оцінка активів, довірче управління та рейтингування”. Організаторами Круглого столу виступили Українське агентство фінансового розвитку та Асоціація українських банків.

В обговоренні актуальних проблем професійної діяльності на фінансовому ринку та шляхів їх розв”язання взяли участь представники регуляторних органів, вчені, керівники та спеціалісті фінансових установ. Зокрема, були заслухані та розглянуті виступи члена ДКЦПФР С.О.Бірюка “Довірче управління та процедури оцінки фінансових активів: сучасний стан та перспективи”; члена Держфінпослуг А.А.Рибальченка “Актуальні проблеми розвитку ринків фінансових послуг”; заступника голови Національного депозитарію України А.Т.Головка “Проблемні питання діяльності фінансових установ у контексті розвитку національної депозитарної системи”; члена ДКЦПФР М.О.Бурмаки “Нормативно-правове забезпечення нових напрямів діяльності на фондовому ринку”; президента Асоціації професійних учасників фінансового ринку “Українська інвестиційна спілка” О.С.Дудка “Проблеми довірчого управління та розрахунку чистих активів у діяльності Фондів операцій з нерухомістю”; генерального директора КУА “Інеко-інвест” О.П.Моркви “Практичні питання діяльності інститутів спільного інвестування” та президента Асоціації “Страховий бізнес” І.В.Яковенка “Проблеми формування та розміщення резервів страхових компаній”.

За результатами розгляду питань, передбачених програмою Круглого столу, його учасники прийняли наступні пропозиції.


Проект
Пропозиції
учасників Круглого столу
“Актуальні проблеми діяльності фінансових установ:
оцінка активів, довірче управління та рейтингування”
м. Київ, 13 жовтня 2006 року


Учасники Круглого столу, розглянувши актуальні питання діяльності фінансових установ на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, констатують наявність низки серйозних проблем у сфері професійної діяльності на фінансовому ринку України, що пов’язані з нормативно-методичним забезпеченням оцінки вартості активів, правовим регулюванням довірчих операцій та впровадженням ефективної системи рейтингування. Для розв’язання зазначених проблем пропонується:
- удосконалити грошово-кредитну та регуляторну політику НБУ, спрямувавши її на активізацію інвестиційних процесів. При цьому заходи з мінімізації ризиків не повинні обмежувати інвестиційну діяльність банків та інших фінансових установ на ринку цінних паперів та у сфері довірчого управління;
- запровадити у регуляторну практику сучасні принципи, стандарти та методики оцінки вартості активів, які б дозволяли ефективно враховувати інвестиційні ризики та особливості фінансових інструментів;
- розробити та в стислі терміни реалізувати рекомендації щодо приведення вітчизняного вексельного законодавства у відповідність з нормами Женевських вексельних конвенцій;
- створити належні правові умови для надання фінансовими установами послуг з довірчого управління широким верствам населення та юридичним особам, зокрема, шляхом зняття існуючих обмежень на проведення довірчих операцій та прийняття Закону України “Про довірче управління фінансовими активами”;
- ліквідувати монополізм, існуючий у сфері обов’язкового рейтингування та бар’єри входження на цей ринок нових уповноважених агентств. Критерії, яким мають відповідати такі структури, повинні визначатись законом, а не відомчими актами.
- прискорити розробку та прийняття профільного закону “Про систему рейтингування в Україні”, який має максимально враховувати світовий досвід використання рейтингових оцінок на фінансовому ринку та державного регулювання рейтингової діяльності;
- створити робочу групу з числа вчених, спеціалістів державних органів та фахівців страхового ринку для формування узгоджених пропозицій щодо удосконалення чинного страхового законодавства, зокрема, з питань формування і розміщення резервів та оподаткування страхових компаній.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку