інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Заходи та документи
Фінансові форуми та конференції
Круглі столи та семінари
Концепції, стратегії та програми
фінансового розвитку
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Прес-реліз та рекомендації
на головну
Прес-реліз
Круглий стіл

Створення системи рейтингування в Україні:
шляхи, проблеми та перспективи


24 травня 2005 року у приміщенні Великого конференц-залу Національної академії наук України відбувся Круглий стіл на тему “Створення системи рейтингування в Україні: шляхи, проблеми та перспективи”, організаторами якого виступили Українське агентство фінансового розвитку та Асоціація українських банків.
У роботі Круглого столу взяли участь представники Мінфіну, Держфінпослуг, ДКЦПФР, керівники та спеціалісти банківських установ, страхових, фондових та інвестиційних компаній, кредитних спілок, саморегулівних організацій фінансового ринку. Учасники обговорили концептуальні підходи та проблеми формування системи рейтингових оцінок суб’єктів господарювання, регіонів та фінансових інструментів в Україні, практику встановлення кредитних рейтингів для банківських установ, страхових компаній, підприємств-емітентів облігацій та органів місцевого самоврядування, можливості використання рейтингів на ринку аудиторських послуг в діяльності кредитних спілок та банків. Велику зацікавленість учасники Круглого столу виявили до проблем розбудови вітчизняної системи рейтингування, практичного досвіду співпраці з міжнародними рейтинговими агентствами.
В обговоренні зазначених проблем взяли участь: Мосійчук Тетяна Костянтинівна - Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; Бурмака Микола Олексійович - Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Гриценко Олександр Вікторович - Начальник управління комерційних боргових зобов’язань Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, Романченко Олена Вікторівна - Керівник Аналітичного управління АКБ "Діамант"; Крапивко Михайло Леонідович - член Аудиторської Палати України; Заря Ірина Олександрівна - Президент Першої фондової торгівельної системи; Соболєв Борис Володимирович - Заступник Державного секретаря України; Ройко Михайло Миколайович - Департамент розвитку бізнесу ТОВ “Он-лайн капітал”; Селантьєв Сергій Олексійович - Заступник Виконавчого директора "Союзу хіміків України"; Посохов Анатолій Володимирович - Віце-президент ВАТ “УСК “Гарант-АВТО”; Калустова Катерина Віталіївна - Директор фінансового департаменту Національної асоціації кредитних спілок України та інші.
Учасники Круглого столу прийняли рекомендації щодо шляхів створення та засад функціонування системи рейтингування суб’єктів економічної діяльності та фінансових інструментів в Україні.


ПРОПОЗИЦІЇ
ЩОДО ШЛЯХІВ СТВОРЕННЯ І ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РЕЙТИНГУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ


Cтворення та подальша розбудова ефективно діючої системи рейтингування суб’єктів економічної діяльності та інструментів боргових зобов’язань є необхідною передумовою розвитку фінансового ринку України та активізації інвестиційних процесів.
Формування системи рейтингування в Україні повинно здійснюватися виключно на ринкових засадах. Встановлення рейтингів емітентам та фінансовим інструментам повинно розглядатися як вид бізнесової діяльності, пов’язаної з наданням інформаційно-аналітичних послуг. Роль держави в особі її законодавчих та виконавчих органів має полягати виключно в утворенні конкурентного середовища для діяльності рейтингових агентств.
Треба відмовитись від практики штучного створення за участю держави так званих “національних рейтингових агентств”, а також запровадження інституту “уповноважених рейтингових агентств”. Кожен рейтинг як продукт діяльності конкретного рейтингового агентства не повинен мати ознак державної гарантії його достовірності. Неприпустимо державне встановлення навіть “рекомендованих” тарифів на послуги рейтингових агентств.
Є недоцільним в умовах нерозвиненості та монополізації ринку рейтингових послуг запровадження обов’язкового рейтингування регіонів, галузей та суб’єктів підприємницької діяльності, навіть окремих, та фондових інструментів, зокрема, облігацій. Обов’язкове рейтингування по суті руйнує ринковий характер взаємодії емітента та інвестора. Тільки емітент вправі вирішувати, чи необхідно йому отримувати рейтинг. З іншого боку, тільки інвестор вирішує, чи довіряє він висновкам того чи іншого рейтингового агентства настільки, щоб при більш високих рейтингових оцінках знижати свою премію за ризик. І тільки якщо вимоги і інвестора і емітента відносно рейтингу зійдуться, тільки в цьому випадку рейтинг матиме справжнє значення. При обов’язковому рейтингуванні втрачається сенс рейтингу, довіра до нього. Залишається тільки додаткове навантаження на емітента. Тобто, фактично дискредитується сам інститут рейтингування в Україні, що суперечить вимогам ринкової економіки та потребам її розвитку.
Державне регулювання діяльності по рейтингуванню має здійснюватися тільки стосовно виробників послуг даного виду та не мати відношення до об’єктів рейтингування (замовників рейтингу) і споживачів рейтингів (інвесторів та клієнтів). Заходи з регулювання діяльності рейтингових агентств на даному етапі повинні мати максимально обмежений характер і зводитися до визначення критеріїв, яким мають відповідати структури, що прагнуть займатися рейтинговою діяльністю, насамперед з точки зору їх технічної спроможності та кваліфікації персоналу. Можна вважати за доцільне прийняття кодексу діяльності рейтингових агентств відповідно до рекомендацій IOSCO. Регулювання діяльності рейтингових агентств має також здійснюватися із врахуванням політики та рекомендацій ЕС у цій галузі.
З врахуванням вищенаведеного учасники Круглого столу вважають доцільним:
- скасувати Розпорядження Кабінету Міністрів України № 208-р. від 1.04.04р. “Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання”;

- відмінити Рішення ДКЦПФР № 542 від 8.12.04 р. “Про запровадження системи обов'язкового рейтингування суб'єктів та інструментів фондового ринку” та Рішення ДКЦПФР № 236 вiд 01.06.2004 “Про затвердження Заходів щодо реалізації Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів галузей національної економіки, суб”єктів господарювання та Положення про умови конкурсу щодо визначення агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки”;

- провести всебічний аналіз так званого рейтингування регіонів, галузей, підприємств, що здійснювалися та здійснюються за державний кошт, на предмет визначення економічного ефекту від такого рейтингування та перспектив його застосування;

- звернути увагу Антимонопольного комітету України на монополізацію ринку послуг з рейтингування, існуючу на даний час;

- відмінити рейтингування так званої інвестиційної привабливості регіонів України за державний кошт;

- розробити за участю професійних учасників ринку, вчених та регуляторів “Концепцію розвитку фінансового ринку України”, якою передбачити конкретні заходи щодо подальшої розбудови вітчизняної системи рейтингування з урахуванням умов глобалізації інвестиційних процесів та інтеграції до ЄС.


Пропозиції прийняті учасниками Круглого столу
“Створення системи рейтингування в Україні:
шляхи, проблеми та перспективи”
24 травня 2005 року у місті Києві


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку