інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Рейтинги та ренкинги
Ренкинги автостраховиків
Ренкинги страховиків життя
Шкала кредитних рейтингів
Шкала рейтингів фінансової стійкості
Інформаційні матеріали з рейтингування
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Національна шкала кредитних рейтингів ЗАТ "УАФР"
на головну
Національна шкала кредитних рейтингів Українського агентства фінансового розвитку (далі - Національна шкала) базується на принципах, визначених у Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року, № 208-Р. Національна шкала являє собою рейтингову градацію, за допомогою якої оцінюється кредитний ризик позичальника (компанії, регіону, органу місцевого самоврядування) та окремих боргових інструментів (облігацій, іпотечних цінних паперів тощо). Кредитні рейтинги за Національною шкалою відображають думку агентства про рівень спроможності позичальників своєчасно та у повному обсязі виконувати свої боргові зобов'язання.
Рейтинг, що встановлюється за Національною шкалою, використовується для визначення рівня кредитного ризику позичальника та/або його боргового інструмента відносно інших українських позичальників та боргових інструментів.
Встановлюючи кредитний рейтинг, Українське агентство фінансового розвитку не враховує адміністративні та політичні ризики, притаманні Україні як суверенній державі.
У Національній шкалі використовуються символи з префіксом "ua" , який вказує на призначення рейтингів виключно для українського фінансового ринку.

На основі Національної шкали кредитних рейтингів Українського агентства фінансового розвитку встановлюються:
- кредитні рейтинги позичальника;
- кредитні рейтинги боргових інструментів.

Кредитний рейтинг позичальника за Національною шкалою характеризує рівень спроможності позичальника своєчасно та у повному обсязі виконувати свої боргові зобов'язання (сплачувати відсотки та основну суму боргу).
Виділяють довгостроковий (оцінюють кредитоспроможність у довгостроковій перспективі - від 1 року і більше) та короткостроковий (оцінюють кредитоспроможність у короткостроковій перспективі - до 1 року) кредитні рейтинги позичальника.
Кредитний рейтинг позичальника за Національною шкалою Українського агентства фінансового розвитку не є рекомендацією відносно того, продовжувати чи припиняти відносини з позичальником, а також не є оцінкою інвестиційної привабливості позичальника та ринкової вартості його боргових зобов'язань.
Кредитний рейтинг боргового інструмента за Національною шкалою характеризує рівень спроможності емітента своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання за таким інструментом і може відрізнятися від кредитного рейтингу позичальника (за обставин, що зменшують кредитний ризик, - наявності застави, гарантій та поруки третіх осіб).

Виділяють короткострокові (до 1 року) та довгострокові (на період від1 року і більше) кредитні рейтинги боргових інструментів.
Кредитний рейтинг боргових зобов'язань за Національною шкалою не є рекомендацією купувати, продавати чи зберігати окремі боргові інструменти емітента, продовжувати чи припиняти відносини з емітентом, а також не є оцінкою ринкової вартості окремих боргових інструментів та інвестиційної привабливості емітента.

Рейтингові значення за Національною шкалою кредитних рейтингів

Для довгострокових кредитних рейтингів використовуються такі позначення: uaААА, uaАА, uaА, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC, uaD.
При цьому позиція uaААА відповідає найвищому кредитного рейтингуих, а - uaD найнижчому.
Для короткострокових кредитних рейтингів використовуються наступні позначення:uaК1, uaК2, uaК3, uaК4, uaК5, uaКD.
Де uaК1 є найвищою позицією рейтингу, а uaКD - найнижчою позицією рейтингу.
Залежно від рівня ризику кредитні ризики поділяються на два види: рейтинги інвестиційного рівня та рейтинги спекулятивного рівня.

Кредитні рейтинги інвестиційного рівня характеризують високу спроможність позичальника своєчасно та повністю виплачувати відсотки та основну суму боргу, а для боргових інструментів - високу вірогідність виконання емітентом своїх зобов'язань за даним борговим інструментом.
Кредитні рейтинги спекулятивного рівня встановлюються позичальникам та борговим інструментам, що характеризуються підвіщеним ризикам порівняно з рейтингами інвестиційного рівня.

Значення кредитних рейтингів інвестиційного класу знаходяться в межах:
від uaААА до uaВВВ для довгострокових рейтингів ,
від uaК1 до uaК3 для короткострокових рейтингів .

Значення кредитних рейтингів спекулятивного класу знаходяться в межах:
від uaВВ до uaD для довгострокових рейтингів;
від uaK4 до uaKD для короткострокових рейтингів.

Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника

Інвестиційний рівень

uaААА
Рейтинг uaААА характеризує виключно високу спроможність позичальника вчасно і в повному обсязі виконати свої боргові зобов'язання (виплачувати відсотки та основну суму боргу). Ризик несвоєчасного або неповного виконання боргових зобов'язань - мінімальний. Це найвищий рейтинг кредитоспроможності компанії за Національною шкалою Українського агентства фінансового розвитку.

uaАА
Рейтинг uaАА вказує на дуже високу спроможність позичальника своєчасно і в повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу. Ризик несвоєчасного або неповного виконання боргових зобов'язань - незначний.

uaА
Позичальники, яким встановлено рейтинг uaА характеризуються високою спроможністю своєчасно й повністю виплачувати відсотки і основну суму боргу. Ризик несвоєчасного або неповного виконання боргових зобовўязань - низький. Проте позичальники з рейтингом uaА більш чутливі до впливу негативних зовнішніх факторів, ніж позичальники з вищим рейтингом.

uaBBB
Рейтинг uaBBB характеризує достатній рівень спроможності позичальника своєчасно та повністю виплачувати відсотки та основну суму боргу. Ризик несвоєчасного або неповного виконання боргових зобов'язань - невисокий. Однак позичальники з таким рейтингом перебувають під впливом несприятливих обставин у комерційних, фінансових та економічних умовах діяльності.

Спекулятивний рівень

uaBB
Рейтинг uaBB характеризує задовільну спроможність позичальника своєчасно та у повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу. Рівень кредитного ризику помірний. За сприятливих умов позичальник здатний своєчасно та у повному обсязі виконати свої боргові зобов'язання, але при настанні несприятливих змін у зовнішніх умовах діяльності, можливе виникнення ускладнень з належним виконанням боргових зобов'язань.

uaB
Рейтинг uaB відображає підвищений рівень кредитного ризику та нестабільну кредитоспроможність позичальника, що за умови впливу несприятливих факторів може завадити належному виконанню боргових зобов'язань. Проте позичальник спроможний в даний час своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу за своїми борговими зобов'язаннями.

uaCCC
Рейтинг uaCCC відображає низький рівень спроможності позичальника своєчасно та у повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу. Існує ймовірність дефолту. Здатність позичальника належним чином виконувати свої боргові зобовўязання значною мірою залежить від сприятливих умов діяльності.

uaCC
Рейтинг uaCC вказує на дуже низький рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виконувати свої боргові зобов'язанння. Існує висока вірогідність невиконання позичальником своїх боргових зобов'язань.

uaC
Рейтинг uaC відображає надзвичайно низьку спроможність позичальника виплачувати відсотки та основну суму боргу за борговими зобов'язаннями. Даний рейтинг встановлюється, коли найближчим часом очікується дефолт. Існує дуже висока вірогідність невиконання боргових зобов'язань (зокрема у разі порушення справи про банкрутство, виконання судового рішення про накладення стягнення на майно тощо), але виплати за існуючими борговими зобовўязаннями на даний момент здійснюються.

uaD
Рейтинг позичальника uaD вказує на фактичне припинення платежів за борговими зобов'язаннями позичальника. Ймовірність погашення існуючих боргів у майбутньому є низькою.

Короткостроковий кредитний рейтинг позичальника

Інвестиційний рівень

uaК1
Характеризує надзвичайно високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу за своїми борговими зобов'язаннями.

uaК2
Характеризує дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу за своїми зобов'язаннями у короткостроковому періоді. Ризик неповного або несвоєчасного виконання боргових зобов'язань - низький.

uaК3
Даний рейтинг відображає достатню спроможність позичальника повністю та своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. Фінансовий стан позичальника дозволяє запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

Спекулятивний рівень

uaК4
Даний рейтинг вказує на низьку спроможність позичальника своєчасно та у повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу за своїми борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника є недостатньо високим щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

uaК5
Характеризує сумнівну спроможність позичальника у коростроковому періоді своєчасно та у повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму боргу за своїми борговими зобов'язаннями. Навіть за сприятливих умов існує дуже високий ризик невиконання позичальником своїх боргових зобовўязань.

uaКD
Позичальник припинив виплати за своїми борговими зобовўязаннями. Ймовірність погашення заборгованості упродовж наступних 12 місяців - мінімальна.

Довгостроковий кредитний рейтинг боргових інструментів
Інвестиційний рівень

uaAAА
Рейтинг uaAAА відображує надзвичайно високу вірогідність вчасного та повного виконання емітентом зобов'язань за даним борговим інструментом. Ризик несвоєчасного та/або неповного виконання боргових зобов'язань мінімальний. Це найвищий рейтинг боргового інструмента за Національною шкалою кредитних рейтингів.

uaAА
Рейтинг uaAА свідчить про дуже високу здатність вчасного та повного виконання емітентом своїх зобов'язань за даним борговим інструментом. Кредитний ризик - незначний.

uaА
Рейтинг uaА вказує на високу ймовірність вчасного та повного виконання емітентом зобов'язань за даним борговим інструментом. Ризик несвоєчасного або неповного виконання боргових зобов'язань - низький.


uaBBB
Рейтинг uaBBB вказує на достатню вірогідність вчасного та повного виконання емітентом зобов'язань за даним борговим інструментом. Ризик несвоєчасного або неповного виконання боргових зобов'язань - невисокий. Однак стосовно даних боргових інструментів емітент має вищу чутливість до впливу негативних змін зовнішніх факторів, порівняно з борговими інструментами, що мають більш високі рейтинги.

Спекулятивний рівень

uaBB
Рейтинг uaBB вказує на невисоку ймовірність несвоєчасного та/або неповного виконання емітентом умов випуску даного боргового інструмента. Негативні зміни обставин діяльності емітента можуть призвести до виникнення труднощів у належному виконанні зобов'язань за даним борговим інструментом.

uaB
Рейтинг uaB вказує на підвищену ймовірність несвоєчасного та/або неповного виконання емітентом умов випуску даного боргового інструменту. При несприятливих обставинах емітенту, скоріш за все, буде складно виконати усі свої зобов'язання за даним борговим інструментом.

uaCCC
Рейтинг uaCCC засвідчує високий кредитний ризик даного боргового інструмента емітента. Виконання зобов'язань за даним борговим інструментом істотно залежить від сприятливих зовнішніх факторів, у разі погіршення яких, емітент, скоріше за все, буде не спроможний їх виконати.

uaCC
Рейтинг uaCC відображає високу ймовірність дефолту за даним борговим інструментом, навіть за сприятливих для емітента умов.

uaC
Рейтинг uaCC встановлюється, коли очікується, що емітент припинить виконання своїх зобов'язань за даним борговим інструментом (стосовно емітента порушено справу про банкрутство, накладено заборону на здійснення основної діяльності або в іншому аналогічному випадку), але ще здійснюються виплати згідно умов випуску боргового інструмента.

uaD
Рейтинг засвідчує дефолт за даним борговим інструментом.

Короткостроковий кредитний рейтинг боргових інструментів

Інвестиційний рівень

uaК1
Ризик, пов'язаний з невиконанням емітентом своїх зобов'язань за даним борговим інструментом у короткостроковому періоді, є мінімальним. Даний рейтинг є найвищим серед короткострокових кредитних рейтингів боргових інструментів за Національною шкалою.

uaК2
Характеризує високу вірогідність своєчасного та повного виконання емітентом своїх зобов'язань на короткостроковий період, згідно умов випуску даного боргового інструмента.

uaК3
Даний рейтинг відображає достатню вірогідність своєчасного виконання емітентом своїх зобов'язань за даним борговим інструментом. Ймовірність дефолту у короткостроковому перідоі є невисокою.
Спекулятивний рівень

uaК4
Даний рейтинг вказує на низьку якість забезпечення виплат за даним борговим інструментом. Існує висока ймовірність несвоєчасного або неповного виконання позичальником своїх зобовўязань за даним борговим інструментом у короткостроковому періоді.

uaК5
Характеризує дуже високу ймовірністю дефолту, оскільки ризики значно переважають забезпечення виплат, що передбачені умовами випуску боргового інструмента.

uaКD
Емітент в даний час припинив виконувати свої зобов'язання за даним борговим інструментом, тобто оголосив дефолт.

Прогнозні та додаткові позначення Національної шкали кредитних рейтингів

Прогноз "Позитивний"
Результати проведеного аналізу та додаткова інформація, якою володіє Агентство, дали змогу виявити стійкі тенденції щодо покращення фінансового стану позичальника (емітента боргового інструмента) та за умови збереження яких, можна спрогнозувати підвищення кредитного рейтингу позичальника (боргового інструмента).

Прогноз "Стабільний"
Аналіз показників діяльності позичальника та ситуація в даному сегменті ринку, вказують на малу ймовірність зміни кредитного рейтингу позичальника (боргового інструмента).

Прогноз "Негативний"
Результати проведеного аналізу щодо визначення кредитного рейтингу позичальника (боргового інструмента) вказують на негативні тенденції у фінансовому стані позичальника (забезпеченні боргового інструмента), які на думку рейтингового комітету Агентства, в разі їх збереження, призведуть до пониження рейтингу.

R нагляд
Позначення R нагляд означає, що рейтинг позичальника (боргового інструмента) знаходиться під особливим спостереженням Українського агентства фінансового розвитку в зв'язку з виникненням передумов до його змінення. Наприклад, напередодні злиття компаній, рекапіталізації, проведення голосування щодо ключових питань діяльності компанії, очікуваних масштабних змін у її господарській діяльності тощо.
Рейтинг включається до списку R нагляд перед настанням такого роду подій, або у випадку, коли для визначення рейтингу потрібна додаткова інформація.


"+" "- "
Додаткові позначення + , - представлені для виділення відносних відмінностей у рамках однієї рейтингової категорії, в діапазоні від "uaAА" до "uaCC".

pi Позначка вказує на те, що рейтинг встановлено на основі публічної інформації, якою володіє Агентство.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку