інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Рейтинги та ренкинги
Ренкинги автостраховиків
Ренкинги страховиків життя
Шкала кредитних рейтингів
Шкала рейтингів фінансової стійкості
Інформаційні матеріали з рейтингування
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Національна шкала рейтингів фінансової стійкості ЗАТ "УАФР"
на головну
Національна шкала рейтингів фінансової стійкості Українського агентства фінансового розвитку (далі Національна шкала) представляє собою рейтингову градацію, за допомогою якої встановлюються рівні фінансової стійкості компаній. Рейтинг фінансової стійкості за Національною шкалою відображає думку агентства щодо здатності компаній виконувати свої фінансові зобов'язання. Рейтинг, що встановлюється за Національною шкалою, використовується для визначення рівня фінансової стійкості певної компанії відносно інших компаній вітчизняного фінансового сектору економіки. Встановлюючи рейтинг фінансової стійкості, Українське агентство фінансового розвитку не враховує адміністративні та політичні ризики, притаманні Україні як суверенній державі.
Рейтинг фінансової стійкості за Національною шкалою Українського агентства фінансового розвитку не є рекомендацією припиняти чи продовжувати відносини з певною компанією, а також не є оцінкою ринкової вартості та інвестиційної привабливості компанії. Рейтинг також не є гарантією фінансової стійкості та надійності компанії.
У Національній шкалі використовуються символи з префіксом "ua" , який вказує на призначення рейтингів виключно для українського фінансового ринку. Рейтингові значення за Національною шкалою рейтингів фінансової стійкості

Національна шкала рейтингів фінансової стійкості складається із рейтингових значень, які являють собою сполучення символів для позначення типу рейтингу та варіюються в межах від позначки uaAAА (найвище значення) до позначки uaD (найнижче значення) для довгострокових рейтингів, і в межах від позначки uaAa (найвище значення ) до позначки uaDk ( найнижче значення) для короткострокових рейтингів.
Довгострокові рейтинги фінансової стійкості застосовуються для оцінки фінансової стійкості компанії у перспективі більше одного року.
Для довгострокових рейтингів фінансової стійкості використовуються такі позначення: uaAAА, uaAА, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaD.
Короткострокові рейтинги фінансової стійкості застосовуються для оцінки фінансової стійкості компанії у перспективі від одного та більше років.
Для короткострокових рейтингів фінансової стійкості використовуються наступні позначення: uaAa, uaAb, uaAc, uaS, uaR, uaDk.
Компанії, яким встановлено рейтинг від uaAAА до uaBBB для довгострокових рейтингів та від uaAa до uaAc для короткострокових рейтингів, вважаються безпечними, тобто мають показники фінансової стійкості, що перевищують ризики, яким вони піддаються, а їхня спроможність до виконання фінансових зобов'язань висока, порівняно з іншими компаніями, що функціонують на українському фінансовому ринку.

Компанії, яким встановлено рейтинг від uaBB до uaD для довгострокових рейтингів та від uaR до uaDk для короткострокових рейтингів, вважаються вразливими: чутливість до впливу несприятливих факторів перевищує їхні сильні сторони, а фінансова стійкость знаходиться на нижчому рівні, по відношенню до компаній, які за своїми показниками прийнято вважати безпечними

Довгостроковий рейтинг фінансової стійкості

Інвестиційний рівень

uaAAА
Компанії з рейтингом uaAА мають надзвичайно високі показники фінансової стійкості та характеризуються, як найменш чутливі щодо впливу несприятливих факторів. Ризик невиконання фінансових зобов'язань - мінімальний. Рейтинг uaААА являється вищим у системі рейтингів фінансової стійкості.

uaAА
Компанії з рейтингом uaAА мають високі характеристики фінансової стійкості, а їхня чутливість до впливу несприятливих факторів оцінюється як незначна. Ризик невиконання фінансових зобов'язань - незначний.

uaA
Компанії з рейтингом uaA мають високі характеристики фінансової стійкості, але більш чутливі до несприятливого ділового клімату в порівнянні з компаніями, які мають більш високий рейтинг. Ризик невиконання фінансових зобов'язань - низький.
uaBBB
Компанії з рейтингом uaBBB мають достатній запас фінансової стійкості , але підвищену чутливість до впливу несприятливих факторів. Ризик невиконання фінансових зобов'язань - невисокий.

Спекулятивний рівень

uaBB
Компанії з рейтингом uaBB характеризуються мінімальним запасом фінансової стійкості. Компанії мають позитивні характеристики фінансової стійкості, але несприятлива ділова кон'юнктура може завадити їм виконати свої фінансові зобов'язання. Ризик невиконання фінансових зобов'язань -підвищений.

uaB
Компанії з рейтингом uaB є такими, що мають слабку фінансову стійкість і за умов настання несприятливих змін у діловій кон'юнктурі вони, скоріше за все, будуть неспроможні виконати частину своїх фінансових зобов'язань. Ризик невиконання фінансових зобов'язань - високий.

uaCCC
Компанії з рейтингом uaCCC мають дуже слабку фінансову стійкість. Здатність до виконання фінансових зобов'язань компанії цілком залежить від ділової кон'юнктури. Ризик невиконання фінансових зобов'язань - дуже високий.

uaCC
Компанії з рейтингом uaCC мають надзвичайно слабку фінансову стійкість, і, скоріше за все, вони не спроможні будуть виконати свої фінансові зобов'язання, навіть за сприятливих для діяльності компанії умов. Ризик невиконання фінансових зобов'язань - надзвичайно високий.

uaD
До компаній, з рейтингом uaD, регуляторними органами застосовуються відповідні заходи в зв'язку з їхньою неспроможністю виконувати свої фінансові зобов'язання. Даний рейтинг встановлюється компаніям, які мають порушення виключно нефінансового характеру.

Прогнозні та додаткові позначення Національної шкали рейтингів фінансової стійкості

Прогноз "Позитивний"
Результати проведеного аналізу та додаткова інформація, якою володіє Агентство, дали змогу виявити стійкі тенденції щодо покращення фінансового стану компанії та за умови збереження яких, можна очікувати підвищення рейтингу фінансової стійкості компанії.

Прогноз "Стабільний"
Дані аналізу показників діяльності компанії та ситуація в даному секторі економіки, вказують на малу ймовірність зміни рейтингу фінансової стійкості компанії.

Прогноз "Негативний"
Дані проведеного аналізу щодо визначення рейтингу фінансової стійкості компанії вказують на негативні тенденції у фінансовому стані компанії, які на думку рейтингового комітету Агентства, в разі їх збереження, можливо призведуть до пониження рейтингу.

R нагляд
Позначення R нагляд означає, що рейтинг компанії знаходиться під особливим спостереженням Українського агентства фінансового розвитку в зв'язку з передумовами до його зміни - напередодні визначеної події, або в зв'язку із короткостроковою тенденцією. Наприклад, напередодні злиття компаній, рекапіталізації, проведення голосування по ключових питаннях діяльності компанії, очікуваних масштабних змін в її господарській діяльності тощо.
Рейтинг включається в список R нагляд перед настанням такого роду подій, або у випадку, коли для визначення рейтингу потрібна додаткова інформація.
Внесення рейтингу до списку R нагляд не обовўязково призводить до зміни рейтингу компанії.

"+" " - "
Додаткові позначення "+" "-" представлені для виділення відносних відмінностей між компаніями в рамках однієї рейтингової категорії, в діапазоні від "uaAA" до "uaCC".

rp Індекс вказує на те, що рейтинг встановлено на основі публічної інформації, якою володіє Агентство.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку