інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Енциклопедії, довідники та посібники з фінансових операцій
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Страховий ринок та небанківські фінансові установи
* - матеріали по замовленню на головну
Клієнтоорієнтована модель інтеграції банків та страхових компаній
Внутрішній аудит для управління страховим бізнесом
Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності страхових компаній
Регулювання посередницької діяльності на страховому ринку
Етапи становлення світового ринку страхування
Особливості інвестиційного страхування unit-linked та передумови його впровадження в Україні
Еволюція страхового маркетингу
Динаміка та тенденції розвитку ринку страхових послуг
Огляд діяльності ломбардів у першому півріччі 2012 року
Нова ідеологія корпоративного страхування
Фондовані пенсії у ракурсі сучасних тенденцій розвитку фінансових ринків
Фінансова грамотність населення та розвиток національної економіки
Підсумки діяльності компаній з управління коштами установників управління майном
та надання послуг факторингу
Особливості та регуляторний базис розвитку страхового ринку України
Діяльність небанківських кредитних установ у 2011 році
Огляд діяльності недержавних пенсійних фондів за підсумками 2011 року
Практичні питання оцінки та управління ризиками в страховій компанії
Страхування інвестиційних ризиків при купівлі нерухомості
Накопичувальне страхування життя та його схеми
Особливості вітчизняного рейдерства та захисту від нього
Тенденції розвитку та новації класичного страхування
Страхування життя в пенсійній системі України
Новий порядок оцінки вартості активів НПФ
Добровільне медичне страхування та шахрайство
Стандартна формула Solvency II та практика її використання у перестрахуванні
Ломбарди на ринку небанківського кредитування
Особливості страхування ризиків від перерви у виробництві та невиконання договірних зобов’язань
Законодавчі новації у сфері недержавного пенсійного забезпечення
Небанківські кредитні установи на вітчизняному ринку фінансових послуг
Діяльність недержавних пенсійних фондів
Страхування цивільної відповідальності топ-менеджерів підприємств
Управління активами страхових компаній
Податкові аспекти страхових схем оптимізації
Інноваційні продукти на вітчизняному ринку страхування життя
Міжнародні стандарти діяльності для українських страховиків
Огляд та перспективи вітчизняного ринку недержавних пенсійних послуг
Діяльність небанківських кредитних установ у 2010 році
Особливості поліса екологічного страхування відповідальності
Інвестування коштів в купівлю малого та середнього бізнесу
Міфи пенсійної реформи в контексті реалій недержавного пенсійного забезпечення
Накопичувальне страхування життя: можливості, сучасний стан та перспективи
Шахрайство та протидія йому в автострахуванні
Страхування ризиків банківської діяльності
Інтегровані кредитно-страхові продукти
Шахрайство та протидія йому у сфері страхування життя
Особливості та можливості подвійного страхування для страхувальників
Діяльність страхових компаній у 2010 році
Особливості укладення договору страхування об’єкту нерухомості для підприємств корпоративного сектору
Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування
Рейтингові агентства: між минулим та майбутнім
Ринок пенсійних послуг: проблеми та перспективи розвитку
Особливості страхування відповідальності топ-менеджерів фінансових компаній
Правила банківського страхування для корпоративних позичальників
Ринок факторингових послуг: проблеми розвитку та перспективи
Вітчизняний страховий ринок у І-му півріччі 2010 року
Небанківські платіжні системи на ринку фінансових мікротранзакцій
Діяльність фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців у 2009 році
*Нові можливості SWIFT для ринку цінних паперів
Діяльність страхових компаній України у 2009 році
Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення
Ризики факторингу та способи їх страхування
Концептуальні засади страхування ризиків у сільському господарстві
Запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах
Минуле та сучасне фінансових пірамід
Податкові пільги для власників полісів страхування життя
Хеджування ризиків підприємств за допомогою товарних деривативів
*Траст як інструмент захисту активів та оптимізації податків
Механізм запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування
Компанії убезпечення життя на ринку недержавних пенсійних послуг
Заощадження через убезпечення життя як джерело інвестиційних ресурсів та антиінфляційний інструмент
Шахрайство у страхуванні під час кризи та засоби протидії
Наслідки інтеграції України до єдиного ринку фінансових послуг Європейського Союзу
Реформа пенсійної системи та фінансовий ринок України
Розвиток страхового ринку України: що? як? коли?
Сучасні інформаційні технології у страховому бізнесі
Концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні
*Сучасні технології страхування ризиків в аграрному секторі економіки, передумови та шляхи їх впровадження в Україні
Принципи запровадження та практичний досвід мультиризикового аграрного страхування
*Страхування в торгівельних мережах
*Страхування ризиків професійної діяльності на фондовому ринку
*Пенсійне страхування в структурі сучасного бізнесу
*Довірче управління фінансовими активами
Посередники та їх роль у розвитку банківсько-страхового бізнесу
Сучасний стан та проблеми банківського страхування
Bancassurance як фінансовий продукт і бізнес
*Взаємодія банків і страхових компаній при автокредитуванні
Державне регулювання та нагляд в умовах консолідації діяльності фінансових установ
*Інструменти та механізми інвестування коштів фінансових установ
Передумови та перспективи розвитку інвестиційного страхування в Україні
Український страховий ринок: можливості фінансування росту
*Управління активами страхової компанії
Страхування іпотечної діяльності в Україні очима вітчизняних експертів
Перестрахування та фінансова криза: сьогодення і перспективи
*Фінансове перестрахування та його правовий режим
Історія та сьогодення ломбардів
*Страхування титулу на вторинному ринку житла
Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в контексті нової редакції Закону України "Про страхування"
*Лайфові компанії на ринку недержавних пенсійних послуг
Правові умови провадження діяльності та управління недержавними пенсійними фондами
Розвиток фінансових ринків та покращення доступу до капіталу
Актуальні проблеми та перспективи розвитку ринків фінансових послуг
Правовий статус недержавних пенсійних фондів
*Умови входження іноземних компаній на страховий ринок України
*Лізинг як фінансовий інструмент: особливості та переваги
Правове регулювання відносин між недержавним пенсійним фондом, вкладниками та учасниками
Проблемні питання забезпечення прозорості діяльності страхових компаній та інших небанківських фінансових установ
Правові та методичні засади протидії легалізації "брудних" коштів на фінансовому ринку України
Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: сучасний стан та тенденції розвитку
Можливості та передумови застосування обов'язкового страхування в Україні
*Страхування як інструмент боротьби з банківським криміналом
Рейтингування на ринках фінансових послуг: реалії та перспективи
*Страхування для споживачів фінансових послуг: правові засади, види і технології
*Принципи управління активами страхових компаній
Нові можливості захисту прав страхувальників у контексті нового законодавства
*Нові схеми обману та діагностика страхового шахрайства
Порадник з питань запобігання відмиванню грошей для суб'єктів страхової діяльності
Порадник з питань оприлюднення інформації страховими компаніями
Шахрайство та відмивання грошей у страховому бізнесі
Концепція розвитку страхового ринку: з невідомого минулого у незрозуміле майбутнє
*Особливості та процедури страхування фінансових ризиків
*Способи об'єднання діяльності фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати фінансові послуги
*Страхування іпотечної діяльності
Стрес-тести у системі управління страховою компанією: рекомендації щодо проведення
Багаторівневий маркетинг у страхуванні або мережа для простаків
Щодо видачі ліцензій на проведення страхування
*Кримінальні ризики та методи їх страхування
Практика страхування депозитів у розвинутих країнах світу
Як організувати агентську мережу з продажу страхових продуктів, продавати поліси обов'язкового автострахування та що необхідно для виплати відшкодування
Страхування життя в Україні: передісторія, сучасний стан та існуючі проблеми
*Страхове автошахрайство: основні види та методи протидії
*Основні канали продажу страхових продуктів
*Актуальність і практика ризик-менеджменту у страховому бізнесі
*Огляд перспективних нововведень на ринку страхових послуг
Страхування: інстутиціональна риторика на фоні системного хаосу
Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на короткострокову перспективу
*Титульне страхування - цивілізований захист права власності
Реформування галузі страхування життя в Україні.
*Страхування ризиків довірчого управління при іпотечному кредитуванні та житловому будівництві
Практика впровадження добровільного медичного страхування
Що може знищити страхову компанію
Практика організації та проведення загальних зборів кредитної спілки у США
*Трасти в зарубіжному бізнесі: можливість та правила використання
*Методика виявлення фактів шахрайства в автострахуванні, що пов'язані з умисними пожежами
*Сучасні тенденції страхування відповідальності директорів і посадових осіб
*Інвестиційне страхування (unite-linked insurance): особливості, можливості та переваги
*Інвестиційне страхування: передумови успіху, розробка продуктів та ціноутворення
*Інвестиційне страхування у Великій Британії
Досвід впровадження та розвитку інвестиційного страхування у Чехії
*Unit-linked insurance в США. Змінне страхування життя
*Unit-linked insurance в США. Універсальне страхування життя
Тенденції розвитку колекторського бізнесу в Росії
Медичне страхування та його особливості в зарубіжних країнах
Взаємодія банків та страхових компаній на іпотечному ринку Росії
*Страхування депозитних рахунків
Кредитно-вишибальний бізнес у Росії
Розвиток обов'язкового автострахування у Польщі
Автострахування в країнах Північної Америки та Європи
*Зарубіжна практика страхування банківських вкладень
*Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу в умовах глобалізації світової економіки
Страховий ринок України в 2004 році
Кредитні спілки та діяльність фінансових компаній у 2004 році
Небанківський фінансовий сектор у І кварталі 2006 року
Страховий ринок України у І півріччі 2006 року
Діяльність небанківських фінансових установ у 2006 році
Ринок цінних паперів у першому півріччі 2007 року
Ринки небанківських фінансових послуг у 2007 році
Концепція розвитку страхового ринку до 2010 року
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку